Výroba izolačných puzdier, spádových dosiek, atikových klinov z minerálnej vaty

O nás

Firma REMIZ s.r.o. je slovenská firma, ktorá vznikla v roku 2013, zameriavajúca sa hlavne na výrobu potrubných izolačných puzdier, spádových dosiek a atikových klinov z kamennej minerálnej vlny. Filozofiou firmy nie je presadiť sa na trhu nielen s čo najnižšiou cenou, ale klásť dôraz hlavne na kvalitu, prístup a servis k zákazníkovi.

Potrubné izolačné puzdra

Charakteristika výrobku

Potrubné izolačné puzdro vyrezávané z bloku Orstech Block vyrobeného z kamennej vlny. AS kvalita podľa AGI Q 132, STN EN 13468 a ASTM C 795 – možnosť použitia na nerezových potrubiach. Hydrofobizácia podľa STN EN 1609. Izolačné puzdro má tvar dutého pozdĺžne deleného valca vyrobeného z jedného alebo viacerých segmentov, so zámkom zamedzujúcim tepelným stratám cez pozdĺžnu drážku. Výrobok môže byť opatrený povrchovou úpravou z hliníkovej fólie vystuženej mriežkou zo sklených vlákien. Puzdro s polepom je na pozdĺžnom spoji opatrené presahom fólie so samolepiacou páskou pre dokonalé uzavretie puzdra.

Použitie

Izolačné puzdro je vhodné pre izoláciu potrubí. Puzdro je nutné v konštrukcii vhodným spôsobom ochrániť, pre vonkajšiu aplikáciu použiť oplechovanie. Najvyššia prevádzková teplota podľa normy STN EN 14707 je 620 °C. Hrúbka izolačného puzdra musí byť zvolená tak, aby teplota na strane hliníkovej fólie nepresiahla 100 °C. V časti izolácie, ktorá je vystavená vyšším teplotám než 150°C dochádza jednorazovo k uvoľňovaniu spojiva. V oblastiach s nižšou teplotou k tomuto javu nedochádza.

Prednosti

• veľmi dobré tepelné izolačné vlastnosti (nízka tepelná vodivosť) • požiarna odolnosť • vysoká tepelná odolnosť • veľmi dobrá pohltivosť zvuku • ekologická a hygienická nezávadnosť • vodoodpudivosť – izolačné puzdra sú hydrofobizované • dlhá životnosť • odolnosť proti drevokazným škodcom, hlodavcom a hmyzu • vynikajúca spracovateľnosť – výrobok je možné ľahko rezať ostrým nožom • AS kvalita – vhodné pre izoláciu nerezových povrchov!!!

Štandardné rozmery výrobku

Vnútorný priemer: 18 - 273 mm
Hrúbka: 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm
Dĺžka: 1200 mm

Neštandardné rozmery výrobkov po dohode (napr. hrúbky izolačných puzdier 20, 70, 90, 110 a 120mm). Pre väčšie kombinácie priemerov a hrúbok je puzdro zložené z dvoch polovičiek, ktoré sú navzájom spojené vystuženou hliníkovou fóliou.

Balenie, preprava, skladovanie

Izolačné puzdra sú balené do kartónových krabíc alebo voľne uložené (u väčších priemerov). Izolačné puzdra musia byť dopravované v krytých dopravných prostriedkoch za podmienok vylučujúcich ich navlhnutie alebo iné znehodnotenie. Skladujú sa v krytých priestoroch.

Technické parametre pre izolačné puzdra Jednotka Hodnota Norma
Tepelné vlastnosti
Deklarovaná hodnota súčiniteľa telenej vodivosti podľa STN EN ISO 13787 °C 10 50 10 150 200 250 300
Wm-1.K-1 0,040 0,044 0,040 0,068 0,087 0,110 0,136
Meraná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti STN ISO 8497 Wm-1.K-1 0,037 0,043 0,037 0,066 0,084 0,106
0,131
Najvyššia prevádzková teplota / na strane hliníkovej fólie °C 620 / max. 100 STN EN 14707
Merná tepelná kapacita Cp J.kg-1.K-1 800 -
Fyzikálne vlastnosti
Objemová hmotnosť kg.m-3 65, 90 STN EN 1602, STN EN 13470
Krátkodobá nasiakavosť Wp kg.m-2 «1 STN EN 1609
Ekvivalentná difúzna hrúbka hliníkovej fólie Sd m >100 STN EN 12086
Protipožiarne vlastnosti
Izolačné puzdro bez polepu PR 65: Reakcia na oheň - A1L STN EN 13501 - 1
STN EN 13501 - 1
Izolačné puzdro s hliníkovým polepom PR 65 AL: Reakcia na oheň - doplnková Klasifikácia na tvorbu dymu, plameňom horiace častice - A2L - s1, D0
Bod tavenia Tt °C ≥ 1000 DIN 4102 oddiel 17

Spádové dosky

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1

Charakteristika výrobku

Spádové dosky z kamennej vlny.

Použitie

Slúžia na vytvorenie spádu na plochej bezspádovej streche jednostranne zošikmenými doskami.

Šírka (mm) Dĺžka (mm) Hrúbka (mm) Spád (%)
500
600
1000
1200
1000
1200
0 - 150
0 - 15

Atikové kliny

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1

Charakteristika Výrobku

Atikový klin z kamennej vlny.

Použitie

Trojhranný klin slúži k plynulému prechodu hydroizolácie zo strešnej roviny na rovinu zvislú/na atiky, obruby svetlíkov, ventilačné šachty a iné zvislé konštrukcie.

Poznámka: Spádové dosky a atikové kliny sa vyrábajú na základe požiadavky zákazníka a neplatia pre ne štandardné obchodné podmienky. Kalkulačná projektová cena a odporúčané technické riešenia sa spracovávajú vždy na základe konkrétnych požiadaviek.

Šírka x výška (mm) Dĺžka (mm)
50 x 50
60 x 60
80 x 80
100 x 100
1000
1000
1000
1000

Adresa

REMIZ s.r.o.
Kvačalova 10/1231
010 04  Žilina

obchod@remiz.sk
remiz@remiz.sk

041/562 43 28
0903 422 993
0911 399 224